Akademik prof.dr Rudika Gmajnić


 • Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 • Rođen 09.04.1961.godine, Osijek, Hrvatska

 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Zagrebu, studij u Osijeku

 • Magistratura : Medicinski fakultet u Zagrebu, 1997.god.

  Tema: Mogućnosti primjene nekih složenijih zahvata u radu tima liječnika obiteljske medicine

 • Doktorat : Medicinski fakultet u Osijeku, 2005.god.

  Tema: Procjena prihvatljivosti primjene kirurške intervencije na razini primarne zdravstvene zaštite s analizom troškova

 • rudika.gmajnic01@gmail.com“>rudika.gmajnic01@gmail.com

 

Biografija

Završio Opću gimnaziju u Osijeku. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Studij u Osijeku 1985.godine. Karijera: Služba hitne pomoći Osijek 1985.god, Dom zdravlja Osijek od 1986.god., odjel opće medicine, mentor liječnika pripravnika. Znanstveni savjetnik od 2010. God. Stručni naslov primarijusa priznat 2007.godine. Položaj: Pročelnik Katedre za obiteljsku medicinu, organizaciju zdravstvene zaštite i socijalnu medicinu od 2006.godine. Ravnatelj Doma zdravlja Osijek u kontinuitetu od 1994 – 2012.godine. Predsjednik povjerenstva za diplomske radove MF Osijek. Član Povjerenstva za nastavu MF Osijek. Prodekan za naučni rad i međunarodnu suradnju na Evropskom univerzitetu u Brčko distriktu. Dekan Zdravstvenih studija na Evropskom univerzitetu u Brčko distriktu. Stručni doprinos: Publicirao četiri sveučilišna udžbenika, koautor ili autor poglavlja šest udžbenika MF u Zagrebu. Osamnaest radova indeksirana u Current Contensu, jedan objavljen u Bank of New York buisnis, dvadeseti devet radova indeksiranih u drugim publikacijama, trideset i tri rada na međunarodnim kongresima, sedamdeset i osam radova u zbornicima i časopisima. Ukupno objavio preko dvije stotine stručnih i znanstvenih radova. Voditelj dva projekta pod pokroviteljstvom EU-prekogranična suradnja, iz domene palijativne skrbi. Aktivni istraţivač na projektima Ministarstva znanosti. Voditelj tečajeva trajne edukacije, organizator Kongresa obiteljske medicine, član Znanstvenih i Stručnih savjeta na međunarodnim i domaćim kongresima, Član Uredništva časopisa Medicina familiaris Croatica, recenzent desetaka Znanstvenih udţbenika i stručnih radova. Članstva : HLZ, Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjedništvo HLZ-a Osijek (od 1996.g.), predsjedništvo Gradske lige protiv raka grada Osijeka (od 1995.g.), Hrvatska udruga liječnika vještaka, Uređivački odbor časopisa Medicina familiaris Croatica (od 1995.g.), Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjednik Skupštine od 2003.godine. European Union of General Practitioners, World Organization of Family Doctors (Wonca). Radna skupina Ministarstva zdravstva za praćenje i provedbu reforme zdravstva. Osivač i član Regionalne interkatedralne suradnje katedri obiteljske medicine.

Priznanja:

 • HLZ – Diploma 2006.god,
 • HLZ – Povelja 2008.god.
 • Grad Osijek: Pečat grada Osijeka za izuzetne doprinose u podruĉju zdravstva, 2009.god.
 • Osječko baranjska Ţupanija: Godišnja nagrada za osobit doprinos razvoju zdravstva, 2010.god.
 • Hrvatska liga protiv raka, Priznanje za doprinos razvoju lige 2010.god.
 • Hrvatski autoklub, Priznanje 2009.god.
 • Hrvatska udruga obiteljske medicine, Priznanje za dugogodišnji rad i doprinos, 2008.god.

Društvena aktivnost:

 • Dopredsjednik Podruţnice HLZ
 • Dopredsjednik Lige protiv raka Osijek
 • Predsjednik Savjeta za zdravstvo OB Županije 2008-2012.god.
 • Član Upravnog odbora AMK „Slavonac“ Osijek
 • Član Upravnih i Nadzornih odbora značajnih sportskih klubova (NK Osijek, ŽOK Osijek, ŽNK Osijek)
Bibliografija
Monografije
 

 • Janko Hančević, Franjo Coce i sur.: Dijabetičko stopalo, Zagreb, Medicinska naklada, 2002. ( autor poglavlja)
 • Janko Hanĉević i sur.: Kirurgija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Zagreb, Medicinska naklada, 2005. ( autor poglavlja)
 • Mirko Šamija, Krešimir Nemet i sur.: Potporno i palijativno lijeĉenje onkoloških bolesnika, Zagreb, Medicinska naklada, 2010. ( koautor poglavlja )
 • Mirko Šamija, Dobrila Dintinjana, Rudika Gmajnić: Onkološka edukacija lijeĉnika obiteljske medicine, Zaklada onkologija, 2011.
 • Milica Katić, Igor Švab i sur.: Obiteljska medicina, Alfa, Zagreb, 2013. ( urednik V poglavlja, autor 2 članka )
Užbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
Naučni skupovi, konferencije
Projekti
Ostalo