Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

08.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

04.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

16:30 h

16:30 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Tehnike geodetskih mjerenja

Prof.dr Dragan Stević

04.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Subota

Petak

11:00 h

10:00 h

Kabinet geodezije

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

14:30 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr B.Š.

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

04.06.2020.god.

03.07.2020.god.

17.07.2020.god.

Četvrtak

Petak

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

16:30 h

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

17:00 h

Kabinet geodezije

Fotogeometrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

25.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Subota

15:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Geoekologija*

Prof.dr Almir Šabović

04.06.2020.god.

30.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

16:15 h

Kabinet br. IV

Račun izravnavanja – osnovni kurs*

Prof.dr Gligorije Perović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

14:30 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

13.06.2020.god.

04.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Subota

Subota

Petak

11:00 h

11:00 h

10:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof.dr Mile Petrović

25.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Četvrtak

Subota  

15:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

04.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

14:30 h

14:30 h

Kabinet geodezije

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof.dr Dragan Stević

04.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Subota

Petak

11:00 h

10:00 h

Kabinet geodezije

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Nusret Mujagić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

09.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.06.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.06.2020.god.

09.07.2020.god.

23.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak 

10:00 h

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

03.06.2020.god.

25.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

10:00 h

14:00 h

13:00 h

sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof.dr Mile Petrović

25.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Četvrtak

Subota  

15:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

08.06.2020.god.

24.06.2020.god.

25.07.2020.god.

Ponedjeljak

Srijeda

Subota

09:00 h

Kabinet br. XII

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

04.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

04.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Subota

Petak

11:00 h

10:00 h

Kabinet geodezije

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof.dr Brana Komljenović

25.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Četvrtak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Prof.dr Gligorije Perović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

27.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti