Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnike geodetskih mjerenja

Prof.dr Dragan Stević

15.09.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet geodezije

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

02.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr B.Š.

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet muzike

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

Fotogeometrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

26.09.2020.god.

Subota

13:30 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Geoekologija*

Prof.dr Almir Šabović

03.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Četvrtak

Petak

16:15 h

Kabinet br. V

Račun izravnavanja – osnovni kurs*

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

15.09.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof.dr Mile Petrović

26.09.2020.god.

Subota

13:30 h

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof.dr Dragan Stević

15.09.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet geodezije

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Nusret Mujagić

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof.dr Mile Petrović

26.09.2020.god.

Subota

13:30 h

Kabinet geodezije

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

11.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Petak

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. III

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

15.09.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet geodezije

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof.dr Brana Komljenović

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Prof.dr Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti