TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Tehnike geodetskih mjerenja

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

 

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

23.10.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

11.10.2019.god.

Petak

09:00 h

Kabinet geodezije

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Račun izravnjavanja – osnovni kurs

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Katastar nepokretnosti

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Satelitska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

11.10.2019.god.

Petak

09:00 h

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Geoekologija

 

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije

Doc.dr Omer Kovčić

 

 

 

 

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

11.10.2019.god.

Petak

09:00 h

Kabinet geodezije

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Inženjerska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II