Kabinet

geodezije TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:30 h

16:30 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnike geodetskih mjerenja

Prof.dr Dragan Stević

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Kabinet geodezije

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

12.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

14:30 h

14:30 h

Kabinet geodezije

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:30 h

16:30 h

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Ponedeljak

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Račun izravnjavanja – osnovni kurs

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

14:30 h

14:30 h

Kabinet geodezije

Katastar nepokretnosti

Prof.dr Dragan Stević

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Kabinet geodezije

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Satelitska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Ponedeljak

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:30 h

16:30 h

Veliki amfiteatar

Geoekologija

 

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije

Doc.dr Omer Kovčić

10.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet br. XI

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Ponedeljak

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

17.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Ponedeljak

Petak

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. III

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Inženjerska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Kabinet geodezije

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. III

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II