Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehnike geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

 

Njemački jezik II

 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Fotogeometrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Geoekologija*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Račun izravnavanja – osnovni kurs*

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija 

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Kabinet geodezije

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. III

Fizička geodezija 

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije* 

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet informatike

Kartografija 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Kabinet geodezije

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti