Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

09.09.2022.

22.09.2022.

Petak

Četvrtak

17.30

17.30

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.09.2022.

21.09.2022.

Ponedjeljak

Srijeda

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2022.

03.10.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

09.09.2022.

22.09.2022.

Petak

Četvrtak

17.30

17.30

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.09.2022.

21.09.2022.

Ponedjeljak

Srijeda

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

09.09.2022.

22.09.2022.

Petak

Četvrtak

17.30

17.30

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

 

15.00

15.00

 

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

17.30

17.30

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

09.09.2022.

22.09.2022.

Petak

Četvrtak

17.30

17.30

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

Prof.dr Sead Rešić

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

09.09.2022.

22.09.2022.

Petak

Četvrtak

17.30

17.30

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

05.09.2022.

28.09.2022.

 

Ponedjeljak

Srijeda

 

11.00

11.00

 

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

09.09.2022.

22.09.2022.

Petak

Četvrtak

17.30

17.30

 

Kabinet br. 10

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

05.09.2022.

26.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

03.09.2022.

23.09.2022.

Subota

Petak

10.30

15.15

Kabinet br. III

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

01.09.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

03.09.2022.

23.09.2022.

Subota

Petak

10.30

15.15

Kabinet br.

III

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti