Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

20.10.2021.

Srijeda

16.30

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

14.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

25.10.2021.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

20.10.2021.

Srijeda

16.30

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

25.10.2021.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

25.10.2021.

Ponedjeljak

14.00

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

25.10.2021.

Ponedjeljak

14.00

 

Kabinet br. 10

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

09.10.2021

Subota

11.00

Kabinet br. III

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

09.10.2021

Subota

11.00

Kabinet br.

III

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti