Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

16.06.2022.

01.07.2022.

Srijeda

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

08.06.2022

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

16.06.2022.

01.07.2022.

Srijeda

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

Prof.dr Sead Rešić

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

.

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

Kabinet br. 10

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

11.06.2022

Subota

10.30

Kabinet br. III

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

.

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

11.06.2022

Subota

10.30

Kabinet br.

III

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti