Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

 

14:00 h

Kabinet br. XII

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

 

14:00 h

Kabinet br. XII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. VI

Didaktika

Prof.dr E.M.

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porordična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr E.M.

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

14.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Utorak

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

 

14:00 h

Kabinet br. XII

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr B.Š.

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr E.M.

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

 

 

 

 

 

Kineziologija*

Prof.dr Branimir Mikić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

13.01.2020.god.

22.02.2020.god.

Ponedjeljak

Subota

10:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

12:45 h

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

25.01.2020.god.

22.02.2020.god.

Subota

13:00 h

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

Scenska umjetnost*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

24.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. XII

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti