Doc.dr Mufid Burgić


 • Doc. dr Mufid Burgić, docent

 • Rođen 22.01.1978. Tuzla, BiH

 • Završen fakultet :  Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla, 2003.godina

 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla

  Tema : ,“ Kliničko-morfološke karakteristike melanoma kože”

 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema: ,“ Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekcizije i ekspresije biomarkera u melanomu”

 

Biografija

Medicinski fakultet završio je 2003. godine i dobitnik je Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli za školsku 2002/2003 godinu. U toku studija učestvovao na dvanaestom internacionalnom kongresu studenata medicine u Kairu kao koautor jednog stručnog rada. Pripravnički staž obavio je u toku 2003/2004 godine u JZU UKC Tuzla i Domu zdravlja Tuzla. Nakon završenog studija bio angažovan kao predavač prve medicinske pomoći pri Central Texas College Europe Campus Lehrauftrag. Od decembra 2004 zaposlen kao ljekar na Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla. Od septembra 2006 godine započinje specijalizaciju na Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla, a specijalistički ispit položio u septembru 2010 god.

U junu 2007 godine odbranio magistarski rad na temu „Kliničko-morfološke karakteristike melanoma kože“.

U junu 2011 godine odbranio doktorski rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na temu „Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekcizije i ekspresije biomarkera u melanomu“.

Bibliografija
Monografije
Užbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
  1. Mufid Burgic, Ermina Iljazovic, Sefik Hasukic, Adi Rifatbegovic, Musfaha Burgic, Emir Halilbasic, Eldar Brkic, Merima Kasumovic (2015) Expression of Erß and Bcl-2 in skin melanoma. J Clin Exp Pathol 5:1
  2. Mufid Burgić, Adi Rifatbegović, Nermina Hadžigrahić, Azra Pašić, Emir Halilbašić, Eldar Brkić, Musfaha Burgić (2010) CLINICAL AND HISTOLOGIKAL CHARACTERISTICS OF SKIN MELANOMA ; A FIVE – YER RETROSPECTIVE STUDY; Acta Med Sal: 39 (1): 1-51
  3. Mufid Burgić, CathrineBruant-Rodier, Astrid Wilk, Frederic Bodin, Adi Rifatbegović, Emir Halilbašić, Musfaha Burgić, Eldar Brkić, Harun Avdagić (2010) Complications Following Autologous Latissumus Flap Breast Reconstrunction, BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 3:20
  4. Adi Rifatbegović, Ermina Iljazović, Nedret Mujkanović,Azra Pašić, Emir Halilbašić, Mufid Burgić (2008) Basal cell carcinoma of orbital region. HealthMed, Journal of Societ for development of teaching business processes in new net environment Volumen 2/ Number 4/ 2008.
Naučni skupovi, konferencije

U toku 2007/2008 godine boravio u Strasbourgu (Francuska) na edukaciji iz oblasti plastične i maksilofacijlne hirurgije u trajanju od jedne godine, te uspjesno završio kurs mikrohirurgije u okviru Evropskog instituta za mikrohirurgiju u Nancy-ju.

Uspješno završio edukaciju o tretmana alopecije kose (FUE tehnika) na Univerzitetu u Lyonu (Francuska) za školsku 2011/2012.

 1. Burgić M., Rifatbegović A., Pašić A., Halilbašić E., Šakambet M. Upotreba frontalnog režnja u rekonstrukciji defekata orbitalne regije. Kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine, 2009.
 1. Burgić M., Halilbašić E., Šakambet M., Brkić E. Breast reconstruction and augumentation. International Course CME, Belgrade, 2011.
 1. Burgic M., Halilbasic E., Brkic M. Hand defects reconstruction. 11 th Congres of te Serbian Society for Plastic Reconstructive and `aesthetic Surgery. Beograd 2012.
 2. Burgic M., Halilbasic E., Brkic M. Surgical menagement of breast reconstruction. 11 th Congres of te Serbian Society for Plastic Reconstructive and `aesthetic Surgery. Beograd 2012.
Projekti
Ostalo