Prof.dr Salih Kulenović


 • Prof. dr Salih Kulenović, redovni profesor
 • Rođen 30.08.1944. godine, Jajce, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet: Geografija sa geologijom, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 • Magistratura: Odsjek za geografiju, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tema: “Sruktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja”

 • Doktorat: Odsjek za etnologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tema: “Antopogeografske i etnološke odlike Gračanice i okoline”

Biografija

Salih Kulenović je rođen u Jajcu 30.08.1944. godine. Osnovnu školu završio je u Mrkonjić-Gradu, a Gimnaziju u Jajcu. Studij Geografije sa geologijom završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1969. godine. Godine 1981. završio je postdiplomski studij na Odsjeku za Geografiju (grupa: Stanovništvo i naselja) Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i odbranio magistarski rad pod naslovom: “Struktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja” te stekao akademski stepen magistra geografskih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Antropogeografske i etnološke odlike Gračanice i okoline” odbranio je na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stekao akademski stepen doktora etnoloških nauka.

        U periodu od 1971. do 1991. godine radio je u “Muzeju istočne Bosne Tuzla” kao kustos etnolog, a zatim kao viši kustos i muzejski savjetnik. Godine 1991. izabran je za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Tuzli. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine.

        U periodu od 02.05-01.10.1993. godine bio je zarobljenik logora HVO-a u selu Zabrđu, a zatim u selu Turiji, u općini Konjic.

        Godine 1994. izabran je za ministra koordinatora za Tuzlansko-drinski region u Vladi RBIH, a nakon toga obavljao je i dužnost pomoćnika ministra za energetiku u Vladi RBIH. Nakon demobilizacije nastavio je svoj radni angažman kao načelnik Službe za statistiku Tuzlanskog kantona.

        Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran je 1993. godine u zvanje docenta za predmet “Etnologija“, a 1997. godine imao je izbor u zvanje vanrednog profesora za predmet “Opšta etnologija“. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli 2003. godine ponovo se bira u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast “Antropogeografija“. Godine 2007. izabran je u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti “Antropogeografija“, na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a 2012. godine bira se u počasno zvanje profesor emeritus na Univerzitetu u Tuzli.

        Od osnivanja Filozofskog fakulteta 1993. godine i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli 2002. godine angažovan je u izvođenju nastave uglavnom iz etnoloških i antropogeografskih predmeta. Isto tako, bio je angažovan na dodiplomskom studiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je izvodio nastavu iz predmeta “Geografija naselja” i “Etnologija“. Također, bio je angažovan i na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću gdje je predavao “Geografiju” i “Etnologiju“.

        Dr. Salih Kulenović je bio voditelj postdiplomskog studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smjer: “Stanovništvo i naselja” gdje je izvodio i nastavu. Isto tako bio je angažovan na postdiplomskom studiju Odsjeka za Geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, smjer: “Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja” gdje je izvodio nastavu iz predmeta “Urbano-geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja“.

        Dr. Salih Kulenović obavljao je dužnost prodekana za nastavu i šefa Odsjeka historija-geografija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli te šefa Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

        Dr. Salih Kulenović je imao vrlo aktivan politički angažman. Na izborima 1996. godine bio je izabran za poslanika u Kantonalnoj skupštini TPK, zatim za poslanika u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine i poslanika u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Na izborima 1998. godine izabran je za poslanika Kantonalne skupštine TK i za poslanika u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Na izborima 2000. godine izabran je za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine.

        U svom stručnom i naučnom radu dr. Salih Kulenović se služi francuskim i engleskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje odrasle djece. Živi i radi u Tuzli.

Bibliografija
Monografije
 1. Kulenović S., Janja – etnološka monografija, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XIII, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1980, str. 163-209.
 2. Kulenović S. i grupa autora, Općina Čelić, Činjenice o zavičaju – fotomonografija, Općina Čelić, Čelić, 2006.
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Kulenović S., Gračanica i okolina – antropogeografska i etnološka razmatranja, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1994.
 2. Kulenović S., Etnologija sjeveroistočne Bosne/rasprave-studije-članci, Knj. 2, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1995.
 3. Kulenović S., Kulturna antropologija, Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”, Tuzla, 2002.
 4. Ibreljić I., Kulenović S., Regionalni ekonomsko-geografski i demografski trendovi u jugoistočnoj Evropi (sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu), Centar za ekonomsko održivi i regionalni razvoj Tuzla, Tuzla, 2005.
 5. Kulenović S., Djedović R., Mutapčić E., Srebrenik – historijsko-etnografske skice, JU Centar za kulturu i informisanje, Srebrenik, 2007.
 6. Kulenović S., Džafić D., Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole, Vrijeme Zenica i NAM Tuzla, 2011.
 7. Džafić D., Kulenović S., Udžbenik za deveti razred devetogodišnje osnovne škole, Vrijeme Zenica i NAM Tuzla, 2012.
Naučni radovi
 1. Kulenović S., Etnološka ispitivanja u selu Husinu, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. X, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1973, str. 55-68.
 2. Kulenović S., Etnografska istraživanja u selu Sokolu kod Gračanice, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XI, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1975, str. 87-107.
 3. Kulenović S., Ilić Ž., Tuzlansko solarstvo u Đorđićevom i Atanaskovićevom izvještaju, “SODASO”, List hemijskog kombinata Tuzla, Godina V, Broj 146, 15. august 1975., str. 6.
 4. Ilić Ž., Kulenović S., Chaumette de Fose o tuzlanskom solarstvu, “SODASO”, List hemijskog kombinata Tuzla, Godina V, Broj 147, 22. august 1975., str. 6.
 5. Ilić Ž., Kulenović S., Tuzlansko solarstvo u tursko doba, “SODASO”, List hemijskog kombinata Tuzla, Godina V, Broj 148, 29. august 1975., str. 6.
 6. Ilić Ž., Kulenović S., Tuzlansko solarstvo na Milenijskog izložbi u Budimpešti, “SODASO”, List hemijskog kombinata Tuzla, Godina V, Broj 149, 5. septembar 1975., str. 6.
 7. Ilić Ž., Kulenović S., Tri podatka o tuzlanskom solarstvu u tursko doba, “SODASO”, List hemijskog kombinata Tuzla, Godina V, Broj 150, 12. septembar 1975., str. 6.
 8. Ilić Ž., Kulenović S., Tuzlansko solarstvo u putopisu Henrika Renera, “SODASO”, List hemijskog kombinata Tuzla, Godina V, Broj 151, 17. septembar 1975., str. 6.
 9. Kulenović S., Ilić Ž., Izvorna građa o tuzlanskom solarstvu u naučnom radu Branka Jokanovića, “SODASO”, List hemijskog kombinata Tuzla, Tuzla, 1975.
 10. Ilić Ž., Kulenović S., Tradicionalni načini i sprave za proizvodnju soli u Tuzli-prilog proučavanju jednostavne solarske tehnologije i oruđa prije austrougarske okupacije, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XII, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1978, str. 41-53.
 11. Kulenović S., Radmila Kajmaković: Semberija-etnološka monografija (prikaz), Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XII, Muzej istočne Bosne, 1978, str. 78-80.
 12. Kulenović S., Koplje i agfa, “Front slobode”, br. 2069, god. XXXVIII, Tuzla, 10.02.1981, str. 6.
 13. Kulenović S., Nadžak i balta, “Front slobode”, br. 2075, god. XXXVIII, Tuzla, 03.03.1981, str. 6.
 14. Kulenović S., Jatagani, “Front slobode”, br. 2081, god. XXXVIII, Tuzla, 24.03.1981, str. 6.
 15. Kulenović S., Duge i kratke puške, “Front slobode”, br. 2087, god. XXXVIII, Tuzla, 14.04.1981, str. 6.
 16. Kulenović S., Toke, “Front slobode”, br. 2092, god. XXXVIII, Tuzla, 05.05.1981, str. 8.
 17. Kulenović S., Prstenje, “Front slobode”, br. 2098, god. XXXVIII, Tuzla, 26.05.1981, str. 6.
 18. Kulenović S., Narukvice, “Front slobode”, br. 2104, god. XXXVIII, Tuzla, 16.06.1981, str. 6.
 19. Kulenović S., Minđuše, “Front slobode”, br. 2108, god. XXXVIII, Tuzla, 30.06.1981, str. 6.
 20. Kulenović S., Pafte, “Front slobode”, br. 2112, god. XXXVIII, Tuzla, 14.07.1981, str. 6.
 21. Kulenović S., Pojasevi, “Front slobode”, br. 2122, god. XXXVIII, Tuzla, 18.08.1981, str. 6.
 22. Kulenović S., Anterije, “Front slobode”, br. 2124, god. XXXVIII, Tuzla, 25.08.1981, str. 6.
 23. Kulenović S., Libade, “Front slobode”, br. 2128, god. XXXVIII, Tuzla, 08.09.1981, str. 6.
 24. Kulenović S., Mangale, “Front slobode”, br. 2130, god. XXXVIII, Tuzla, 15.09.1981, str. 6.
 25. Kulenović S., Naselja i porijeklo stanovništva u dijelu Zvorničkog Podrinja, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XIV, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1982, str. 155-174.
 26. Kulenović S., Etnološka razmatranja naselja i stanovništva na prostoru površinskog kopa “Dubrave – južna sinklinala”, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XV, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1984, str. 47-101.
 27. Kulenović S., Prilozi za etnološku monografiju Skipovca, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XV, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1984, str. 103-127.
 28. Kulenović S., Panjević N., Protić M., Tradicionalno i savremeno zadrugarstvo na području srednje Posavine (katalog izložbe), Muzej istočne Bosne i UPI “Orašje” OOK zadruga Tolisa, Orašje, 1984, str. 1-4.
 29. Kulenović S., Milić V., Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1984, str. 7-9 i 23-28.
 30. Kulenović S., O užarskom zanatu u Bijeljini, Semberske novine, God. V, Br. 117, Bijeljina, 1985, str. 7.
 31. Kulenović S., O nekim tradicionalnim zanatima u Bijeljini, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sv. 40, Zemaljski muzej, Sarajevo, 1985, str. 244-252.
 32. Kulenović S., Tradicionalni načini i sprave za proizvodnju soli u Tuzli, Monografija 100 godina Fabrike soli u Tuzli, Muzej istočne Bosne u Tuzli i Fabrika soli u Tuzli, 1985, str. 37-45.
 33. Kulenović S., Prirodni i društveno-istorijski uslovi kao osnova demografskog i urbanog razvoja Tuzle i okoline, Putokazi, Br. 2, Zavod za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada, Tuzla, 1986, str. 39-46.
 34. Kulenović S., Apsolutni porast stanovništva tuzlanske opštine u poslijeratnom razvoju, Putokazi, Br. 3, Zavod za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada, Tuzla, 1987, str. 205-212.
 35. Kulenović S., Migracije stanovništva Tuzle, Zbornik radova XXXIV kongresa folklorista Jugoslavije, Savez udruženja folklorista Jugoslavije, Tuzla, 1987, str. 205-212.
 36. Kulenović S., Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom, Centar za kulturu, informisanje i obrazovanje, Srebrenica, 1987, str. 5-15.
 37. Kulenović S., Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do prve polovine XX vijeka, Zbornik radova XXXIV kongresa folklorista Jugoslavije, Savez udruženja folklorista Jugoslavije, Tuzla, 1987, str. 243-249.
 38. Kulenović S., Doseljavanje porodica iz Crne Gore u sjeveroistočnu Bosnu od XVIII do početka XX vijeka, Zbornik radova XXXV kongresa folklorista Jugoslavije, Savez udruženja folklorista Jugoslavije, Titograd, 1988, str. 21-26.
 39. Kulenović S., Narodna sijela u Osmačama kod Srebrenice, Zbornik radova XXXVI kongresa folklorista Jugoslavije, Savez udruženja folklorista Jugoslavije, Beograd, 1989, str. 456-460.
 40. Kulenović S., Antropogeni turistički motivi na području sjeveroistočne Bosne, Putokazi, Br. 5, Zavod za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada, Tuzla, 1989, str. 44-52.
 41. Kulenović S., Svadbeni običaji muslimanskog stanovništva Gračanice i okoline, Folklor Bosne i Hercegovine, Sv. 1, Sarajevo, 1991, str. 87-99.
 42. Kulenović S., Etnološka razmatranja stanovništva i naselja na prostoru površinskog kopa “Šikulje”, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Knj. XVI, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1991, str. 27-89.
 43. Kulenović S., Različita etnološka građa sa područja Gračanice – Stjepan Polje, Gračanički glasnik 1, Časopis za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline, DJL “Monos”, Gračanica, 1996, str. 19-30.
 44. Kulenović S., Različita etnološka građa sa područja Gračanice – Malešići, Gračanički glasnik 2, Časopis za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline, DJL “Monos”, Gračanica, 1996, str. 73-77.
 45. Kulenović S., Različita etnološka građa sa područja Gračanice – Gornja Orahovica, Gračanički glasnik 3, Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline, DJL “Monos”, Gračanica, 1997, str. 58-66.
 46. Kulenović S., Različita etnološka građa sa područja Gračanice – Pribava, Donja Orahovica, Gračanički glasnik 4, Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline, DJL “Monos”, Gračanica, 1997, str. 76-81.
 47. Kulenović S., Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od praistorije do danas, Pogledi, Br. 7, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Tuzla, 1998, str. 51-56.
 48. Ibreljić I., Kulenović S., European economic integrations and Bosnia Herzegovina, Current situation and perspectives, 39th European Congress European Regional Science Association, Dublin, 23-27. August, 1999.
 49. Kulenović S., Ibreljić I., Oblikovanje nove geoekonomske regije na jugoistoku Evrope kroz Pakt o stabilnosti i njegov mogući uticaj na Bosnu i Hercegovinu, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Br. 1, Tuzla, 1999, str. 9-16.
 50. Kulenović S., Bošnjačke vjerske škole u sjeveroistočnoj Bosni i njihova uloga i značaj u očuvanju bošnjačkog nacionalnog bića, Zbornik radova Behram-begove medrese, Sv. 1-2, Behram-begova medresa, Tuzla, 1999, str. 23-28.
 51. Ibreljić I., Kulenović S., Ekonomska struktura i buduća infrastrukturna osnova evroregije “Dunav-Sava-Drava”, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 2000, str. 9-18.
 52. Kulenović S., Ibreljić I., Some aspects of the Balkan economic and demographic changes in 1990s and possible demographic trends: in the first decades of the third millennium, International Conference “Changes in the 1990 s and the Demographic future of the Balkans”, University of Sarajevo, Faculty of Law, 10-13 May, 2000.
 53. Kulenović S., Ibreljić I., The Development and Integration Possibilities Throughout Euroregional Cooperation “Danube-Drava-Sava”, The 6th RSAI World Congress, Lugano, 16-20 May, 2000.
 54. Kulenović S., Ibreljić I., Mogući demografski trendovi u XXI stoljeću u globalnoj i regionalno-ekonomskoj dimenziji, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Br. 2, Tuzla, 2000, str. 19-33.
 55. Kulenović S., Ibreljić I., Some Aspects of Strategy of the Economic Development of Euro-region “Danube-Drava-Sava”, 40th Congress of the European Regional Science Association which took place in Barcelona, 30th August – 2nd Septembar, 2000.
 56. Kulenović S., Osnovne geografske odlike Čelića, XI privredna manifestacija “Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine”, Turistička zajednica opštine Čelić, Čelić, 2000, str. 3-11.
 57. Ibreljić I., Kulenović S., Uključivanje Bosne i Hercegovine u evroatlanske integracije u kontekstu savremenog poimanja konkurentskih prednosti, Međunarodni okrugli sto “Bosna i Hercegovina i evroatlanske integracije”, 9. biblioteka Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja, Sarajevo, 2001, str. 102-108.
 58. Ibreljić I., Kulenović S., Bosnia and Herzegovina in the Contemporary Process of Balkan (Re)Integration and within European Integration Flows, 41st Congress of the European Regional Science Association Zagreb, 29th August – 1st September, 2001.
 59. Ibreljić I., Kulenović S., Zona slobodne trgovine ili carinska unija kao primarni integrativni oblik uključivanja jugoistočne Evrope u euro-atlansku strukturu, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Br. 3, Tuzla, 2001, str. 9-15.
 60. Kulenović S., Ibreljić I., Mogućnosti razvoja turizma i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Br. 3, Tuzla, 2001, str. 17-24.
 61. Kulenović S., Ibreljić I., Migration flows from South-East Europa in the last decade of the 20th century (with Special view of Bosnia and Herzegovina), 42nd Congress of the European Regional Science Association, Dortmund, August 27th – 31st, 2002.
 62. Kulenović S., Ibreljić I., Etničke i kulturno-religijske strukture stanovništva Brčkog i okoline do agresije na BIH 1992, Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne, Br. 17, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 2002, str. 1-9.
 63. Kulenović S., Bošnjačke narodne pjesme Gračanice i okoline, Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne, Br. 17, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 2002, str. 1-13.
 64. Kulenović S., Prikaz knjige “Islam i muslimani u Hrvatskoj” autora Šefke Omerbašića, Mušihat islamske zajednice u Hrvatskoj, Zagreb, 1999. Izdavač: Muzej istočne Bosne u Tuzli, Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne, knjiga 17, Tuzla, 2002, str. 147-150.
 65. Kulenović S., Ibreljić I., Strategic Developmental objectives of the Western Balkan in the context of its faster integration into European Union, 43rd Congress of the European Regional Science Association Jyväskylä, Finland, August 27-30, 2003.
 66. Ibreljić I., Kulenović S., Muslimanske zajednice u Evropi u kontekstu problematike identiteta, Znakovi vremena, Naučno-istraživački institut “Ibn Sina”, Vol. 6, broj 21, Sarajevo, 2003.
 67. Kulenović S., Ibreljić I., Economic Regional and cross-border cooperation in the South-East Europe for the purpose of its faster integration in the European Union, 44th Congress of the European Regional Science Association, Porto, Portugal, 25-29 August, 2004.
 68. Ibreljić I., Kulenović S., Regionalizacija zapadnog Balkana u kontekstu “Evrope Regija”, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, God. I, Broj 1, Tuzla, 2004, str. 143-149.
 69. Kulenović S., Ibreljić I., Suljić A., Demogeografske promjene na području općine Srebrenica nakon njene okupacije 1995. godine, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, God. I, Broj 1, Tuzla, 2004, str. 151-162.
 70. Kulenović S., Suljić A., Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1961-1991. godine, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, God. I, Broj 1, Tuzla, 2004, str. 163-171.
 71. Ibreljić I., Kulenović S., The coal industry in South-East Europe (Paying special attention to Bosnia and Herzegovina) in the context of restructuring of energetic and the protection of the Environment, 45th Congress of the European Regional Science Association, Amsterdam, 25-27 August, 2005.
 72. Kulenović S., Nurković R., Uticaj industrije na promjene u agrarnoj proizvodnji u tuzlanskoj regiji na primjeru “Vegafruit”, Zbornik radova I kongresa geografa Bosne i Hercegovine održanog u Sarajevu od 22. do 24.09.2004. godine, Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2005, str. 248-252.
 73. Kulenović S., Turistički antropogeni motivi na prostoru Tuzlanskog kantona, Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne, Knj. 18, Tuzla, 2005, str. 17-21.
 74. Kulenović S., Kulturno-istorijske znamenitosti Tuzlanskog kantona kao osnova za razvoj turizma, Strategija ekonomskog razvoja turizma u sjeveroistočnoj Bosni, Zbornik radova, Bosnia ARS, Tuzla, 2005, str. 41-52.
 75. Kulenović S., Suljić A., Razmještaj raseljenog (prognanog) stanovništva iz općine Srebrenica na području općine Tuzla, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. II, broj 2, Tuzla, 2005, str. 25-31.
 76. Ibreljić I., Kulenović S., Kadušić A., Smajić S., Migration Flows in Bosnia and Herzegovina After 1992, 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), August 30th – September 3rd, Volos, Greece.
 77. Kulenović S., Suljić A., Demografske posljedice genocida nad Bošnjacima sigurnosne zone Srebrenica, jula 1995., Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. III, broj 3, Tuzla, 2006, str. 7-14.
 78. Kulenović S., Suljić A., Kadušić A., Razmještaj interno raseljenog (prognanog) stanovništva iz općine Srebrenica na području Tuzlanskog kantona, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. III, broj 3, Tuzla, 2006, str. 15-20.
 79. Kulenović S., Kudumović F., Smajić S., Kadušić A., Prestruktuiranje industrije kao strateška odrednica ekonomsko-geografskog razvoja Tuzlanskog kantona, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. III, broj 3, Tuzla, 2006, str. 33-43.
 80. Kadušić A., Kulenović S., Suljić A., Savremeni urbanogeografski problemi Tuzle, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. III, broj 3, Tuzla, 2006, str. 45-56.
 81. Kulenović S., Džafić D., Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Gračanice, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. III, broj 3, Tuzla, 2006, str. 57-68.
 82. Kulenović S., Smajić S., Ahmetbegović S., Poljoprivredna proizvodnja na rekultivisanom zemljištu u krekanskom ugljonosnom bazenu u periodu 1996-2006. godine, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. III, broj 3, Tuzla, 2006, str. 95-100.
 83. Kulenović S., Smajić S., Kadušić A., An Ecological aspect of surface exploitation of coal in the area of Tuzla basin, 47 Congress of the European Regional Science Association, August 29th – September 2nd, Paris Cergy, 2007, paper no. 470.
 84. Kulenović S., Kulenović N., Uloga i značaj Kulin kapetana u odbrani Bosne krajem XVIII i početkom XIX vijeka, Prilozi proučavanju borbe za opstojnost Bosne kroz historiju, Zbornik radova, Br. 2, Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona, Tuzla, decembar, 2007.
 85. Kadušić A., Kudumović F., Kulenović S., Urbanogeografski razvoj grada Tešnja, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. IV/V, broj 4 i 5, Tuzla, 2008, str. 87-99.
 86. Kulenović S., Smajić S., Geografski osvrt na površinsku eksploataciju uglja na prostoru Tuzlanskog bazena, Globus – Geografski list, Broj 3, Udruženje nastavnika geografije kantona Sarajevo, Sarajevo, 2008, str. 4-5.
 87. Kulenović S., Smajić S., Kadušić A., Ahmetbegović S., Kudumović, F., Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. IV/V, broj 4 i 5, Tuzla, 2008, str. 27-42.
 88. Kulenović S., Džafić D., Zaimović A., Stanovništvo općine Gračanica, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. IV/V, broj 4 i 5, Tuzla, 2008, str. 137-151.
 89. Kulenović S., Jahić E., Dobna struktura stanovništva Tuzle u periodu 1953-1991. godine, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. IV/V, broj 4 i 5, Tuzla, 2008, str. 151-161.
 90. Kulenović S., Tosunbegović Dž., Kulin kapetan, historija i legenda, “Šeherdžik”-Časopis za kulturnu historiju Gornje Spreče, God. I, Br. 1, Udruženje prognanika Gornja Spreča Kalesija i BZK “Preporod” Kalesija-Osmaci, Kalesija, Decembar, 2008, str. 59-65.
 91. Kulenović S., Jahić E., Husić I., Migracije stanovništva u Bosni i Hercegovini i općini Gračanica u periodu od 1879. godine do početka Drugog svjetskog rata, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, God. VI, broj 6, Tuzla, 2009, str. 177-187.
 92. Kulenović S., Džafić D., Osnovna obilježja poljoprivredne proizvodnje na području gračaničke općine početkom 21. stoljeća, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, Godina VI, Br. 6, Tuzla, 2009, str. 125-135.
 93. Ibreljić I., Kulenović S., Salkić S., Mogućnosti izgradnje novih nuklearnih elektrana u jugoistočnoj Evropi: Aktuelne ekonomsko-geografske i geopolitičke dileme, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, Godina VI, Br. 6, Tuzla, 2009, str. 91-104.
 94. Ibreljić I., Kulenović S., Kadušić A., Bosnia and Herzegovina and its diaspora: demographic and economic aspects, 49th Congress of the European Regional Science Association “Territorial cohesion of Europe and integrative planning”, 25th-29th August, Lodz, Poland, 2009.
 95. Kulenović S., Smajić S., Pavić D., Geographical Consequences of the Surface Exploitation of Coal on the Area of Tuzla Basin, Geographica Pannonica (International Scientific Yournal), Volume 13, Issue 2, Department of Geography, Tourism & Hotel Management, Novi Sad, 2009, str. 32-40.
 96. Suljić A., Kulenović S., Mogućnost primjene statističkih podataka iz “centralnog biračkog spiska” birača Bosne i Hercegovine za neka antropogeografska istraživanja na primjeru općine Srebrenica, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, Godina VII, Br. 7, Tuzla, 2010, str. 205-220.
 97. Suljić A., Kulenović S., Promjene u obrazovnoj strukturi stanovništva općine Srebrenica u drugoj polovini 20. stoljeća, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Svezak Geografija, Godina VII, Br. 7, Tuzla, 2010, str. 199-204.
 98. Kulenović S., Hadžimustafić E., Stećci na prostoru općine Banovići kao kulturno-historijsko naslijeđe, Zbornik radova sa Naučnog skupa “Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići” održanog 15.04.2010. godine, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Općina Banovići, Tuzla-Banovići, 2010, str. 103-116.
 99. Kulenović S., Mešanović Dž., Problematika državnih granica u geografskom području Centralne i Jugoistočne Evrope na početku 21. stoljeća (1. dio), Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa “Pravne i povijesne odrednice granica Srednje i Jugoistočne Evrope” održanog 21-22. listopada 2010. godine, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011, str. 247-255.
 100. Ibreljić I., Kulenović S., Trianon u kontekstu suvremenih eurointegracija i etnoregionalnih tenzija, “Povećalo”-Časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji Zavoda za baranjsku povijesnicu, Svezak 4-5-6-7, Beli Manastir, 2012, str. 107-111.
 101. Kulenović S., Rezultati dosadašnjih etnoloških istraživanja na području Semberije i Donjeg Podrinja, Semberija kroz vijekove – Zbornik radova sa naučnog skupa “Baština i naslijeđe Semberije”, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” BIH, Bijeljina, 2012, str. 117-120.
 102. Kulenović S., Kulturno-historijske znamenitosti Tuzlanskog kantona kao osnova za razvoj turizma, Baština sjeveroistočne Bosne, Broj 5, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2013, str. 198-222.
 103. Ibreljić I., Kulenović S., Ekonomsko-historijski aspekti i geopolitičke posljedice prisilnih migracija muslimanskog stanovništva 1860-ih godina iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, Zbornik radova sa naučnog simpozijuma “150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije” održanog 07-08.09.2012. godine, Medžlis islamske zajednice Orašje i Muftijstvo tuzlansko, Orašje, 2013, str. 147-168.
 104. Kulenović S., Suljić A., Jahić S., Bošnjačko-muslimanske familije Osata nekad i danas, Zbornik radova sa naučnog simpozijuma “150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije” održanog 07-08.09.2012. godine, Medžlis islamske zajednice Orašje i Muftijstvo tuzlansko, Orašje, 2013, str. 303-354. 
 105. Kulenović S., Rezultati dosadašnjih etnoloških i antropogeografskih istraživanja na području predratne opštine Doboj i njene okoline, Zbornik radova Naučnog skupa “Naslijeđe Doboja i okoline” održanog 27.09.2014. godine, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Medžlis IZ Doboj, Tuzla, 2014, str. 5-11.
 106. Kulenović S., Sakić M., Kulenović N., Rezultati dosadašnjih arheoloških i etnoloških istraživanja na prostoru općine Lukavac, Zbornik radova Naučne konferencije “Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac” održane 31.10.2015. godine, JU Javna biblioteka Lukavac i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Lukavac, 2016, str. 15-23.
 107. Kulenović S., Kulenović N., Etnološki aspekt dovišta, Časopis za kulturnu historiju Gornje Spreče, Broj 4, BZK Preporod Kalesija/Osmaci i Udruženje prognanika Gornja Spreča, Kalesija, 2016, str. 71-78.
Naučni skupovi, konferencije
Projekti
 • Studija o programu i prostornom planu razvoja turizma na području sjeveroistočne Bosne od 1975. do 1985. godine (dio: antropogeni turistički motivi), Zavod za ekonomiku Instituta za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja i Regionalni turistički savez, Tuzla, 1977.
 • Projekat: Istraživanje praistorijskih kultura u periodu nastanka i razvoja upotrebe metala na području Donjeg Podrinja i dijela Semberije i istraživanje narodnog života i običaja Donjeg Podrinja (antropogeografski i etnološki dio), Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1979.
 • Elaborat: Arheološka i etnološka razmatranja naselja i stanovništva na prostoru površinskog kopa “Dubrave – južna sinklinala” (antropogeografski i etnološki dio), Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1983.
 • Elaborat: Arheološka i etnološka razmatranja naselja i stanovništva na prostoru površinskog kopa “Šikulje” (antropogeografski i etnološki dio), Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1984.
 • Strategija obnove i razvoja Tuzlanskog kantona, Faza A: stanje i mogućnosti, Ekonomski institut, Tuzla, 1998. (koautor)
 • Strategija razvoja Tuzlanskog kantona do 2015. godine, Faza B: ciljevi razvoja, tematska oblast: Privredni razvoj, Tuzla, 2000. (koautor)
 • Integracija Bosne i Hercegovine u euro-atlanski sigurnosni sistem, JU Univerzitet u Tuzli, Misija OSCE u BIH, 2000. (direktor projekta)
 • Mogućnosti interregionalne saradnje Bosne i Hercegovine u Evroregiji, JU Univerzitet u Tuzli i Centro Militare di Studi Strategici, Milano, 2001. (direktor projekta)
 • Prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti Tuzlanskog kantona, Ekonomski institut, Tuzla, 2002. (član Komisije za reviziju studije)
 • Istraživanje nekropola stećaka na prostoru Tuzlanskog kantona, Geografsko društvo Tuzlanskog kantona, 2007. (project manager)
Ostalo