TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof..dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

17.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Ponedeljak

Petak

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. III

Zoologija

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Motori i traktori

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

Kabinet saobraćaja

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Petak

Petak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XI

Anatomija i fiziologija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Botanika

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

24.06.2019.god

22.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

17.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Ponedeljak

Petak

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. III

Lovstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Agrošumarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Pčelarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija biljaka

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Poljoprivredana mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

Kabinet saobraćaja

Agrohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

24.06.2019.god

22.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Uređenje zemljišne teritorije

Doc.dr Omer Kovčić

10.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet Geodezije

Ribarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Ishrana životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Higijena i prevencija bolesti životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

17.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Ponedeljak

Petak

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. III

Stočarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Povrtlarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III

Agrobiznis menadžment

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Proizvodnja vina i alkoholnih pića

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Petak

Petak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XI

Agrarna politika

Doc.dr. Jasmina Mijajlović

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

14:30 h

14:30 h

Kabinet br. III