Ispitni rok


Termini ispita za I ciklus studija

Termini ispita za II ciklus studija

Termini ispita za III ciklus studija

  • Ekonomski fakultet
  • Pravni fakultet
  • Fakultet političkih nauka
  • Tehnički fakultet
  • Pedagoški fakultet
  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • Medicinski fakultet

Pedagoška grupa predmeta