Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković – rezultati ispita


Biohemija – ispit održan, 24.06.2024. godine

Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti  Kolokvij Završni ispit Ukupan broj bodova Ocjena
1. 003/23-ST 25 22 48 95 Deset (10)
2 029/23-ST 25 22 38 85 Devet (9)
3. 015/23-ST 25 19 31 75 Osam (8)
4. 036/23-FA/V 17 18 30 65 Sedam (7)
5. 003/20-FO Seminarski? 6 30   Ne zadovoljava
6. 031/23-ST 22 9 1   Ne zadovoljava
7. 005/23-S/V 10 6 0   Ne zadovoljava
8. 033/23-S 21 5 0   Ne zadovoljava
9. 038/22-S/V 10 0 0   Ne zadovoljava
10. 009/23-ST 19 5 0   Ne zadovoljava
11. 022/23-S 18 7 0   Ne zadovoljava
12. 013/23-ST Seminarski? 0 0   Ne zadovoljava
13. 040/23-ST 22 0 0   Ne zadovoljava
14. 030/23-ST 17 5 3   Ne zadovoljava
15. 011/23-S/V 21 5 15   Ne zadovoljava
16. 037/23-ST 20 0 6   Ne zadovoljava
17. 024/23-S/V 10 0 1   Ne zadovoljava
18. 038/23-S/V 18 6 8   Ne zadovoljava
19. 018/23-S/V 20 0 2   Ne zadovoljava
20. 002/18-FO/V Seminarski? 0 5   Ne zadovoljava
21. 002/23-ST 22 19 21   Ne zadovoljava
22. 034/23-S/V 9 18 19   Ne zadovoljava
23. 031/23-S/V 10 10 0   Ne zadovoljava
24. 014/23-ST 22 15 21   Ne zadovoljava
25. 002/20-FO Seminarski 0 4   Ne zadovoljava
26. 007/23-FA 23 5 2   Ne zadovoljava
27. 018/23-ST 16 13 12   Ne zadovoljava
28. 026/23-ST 15 15 10   Ne zadovoljava
29. 027/23-FA 15 5 16   Ne zadovoljava
30. 024/23-ST 15 12 15   Ne zadovoljava
31. 016/23-ST 15 0 21   Ne zadovoljava
32. 005/23-ST 20 5 16   Ne zadovoljava
33. 035/23-S/V 10 0 11   Ne zadovoljava
34. 037/23-S/V 9 7 0   Ne zadovoljava

Napomena: Upis ocjena će se održati 06.07.2024. (subota) u 08:30. Molim studente za koje nemam informaciju o seminarskim radovima da mi se jave na mail.

Farmaceutska botanika– ispit održan, 27.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti  Kolokvij Završni ispit Ukupan broj bodova Ocjena
1. 036/23-FA/V 4 30 41 75 Osam (8)

Napomena: Upis ocjena će se održati 06.07.2024. (subota) u 08:30.

Farmaceutska hemija I – ispit održan, 27.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti  Kolokvij Završni ispit Ukupan broj bodova Ocjena
1. 009/22-FA 28 20 41 89 Devet (9)

Napomena: Upis ocjena će se održati 06.07.2024. (subota) u 08:30.

Pomoćna ljekovita sredstva – ispit održan, 27.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti  Kolokvij Završni ispit Ukupan broj bodova Ocjena
1. 016/23-DrFA 13 28 44 85 Devet (9)

Napomena: Upis ocjena će se održati 06.07.2024. (subota) u 08:30.

Prof. dr Jasminka H. Halilović


Rezultati praktičnog ispita održanog, 28. juna 2024. godine:

Nisu prošli:

Redni broj Broj indeksa
1. 011/23-S
2. 007/23-FA
3. 009/23-ST
4. 022/23-S
5. 041/23-S
6. 002/23-S
7. 013/23-ST
8. 037/23-ST
9. 016/23-ST
10. 027/23-FA
11. 033/23-S
12. 011/23-RA

Uslovno prošao:

Redni broj Broj indeksa
1. 024/23-ST

Doc. dr Edin Kaletović – rezultati ispita


Stomatološki materijali

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena Opisna ocjena
1. 014/20-ST 35 5 Ne zadovoljava
2. 011/19-ST 30 5 Ne zadovoljava

Mobilna protetika

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena Opisna ocjena
1. 026/20-ST 20 5 Ne zadovoljava
2. 008/19-ST 15 5 Ne zadovoljava