Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa engleskim jezikom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

                   B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof.dr Hakid Žigić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

.

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

.

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, lektor

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. III

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Igre u nastavi engleskog jezika

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

Kabinet br. I

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Istorija engleskog jezika

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

Doc.dr.Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti