TEHNIČKI FAKULTET

Magistarske ( master ) studije

 

                                                                    Studijski program: Inženjerska informatika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

12.10.2018.god.

Petak

16:00 h

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.10.2018.god.

Subota

16:00 h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi analize i sistema

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Programski jezici

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Vjerovatnoća i statistika

Doc.dr Slobodan Nićin

11.10.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

 

 

 

Studijski program: Građevinarstvo

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Konstrukcije

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Trejnost i procjena stanja betonskih konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada

 

 

 

 

 

 

Studijski program: Geodezija

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Web GIS

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronika u geodeziji

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Digitalna kartografija

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Organizacija geodetskih radova

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Globalna geodezija

 

 

 

 

 

 

Studijski program: Hidrotehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidraulika

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Hidromašinska oprema

Prof.dr Živorad Milošević

 

 

 

 

Kvalitet voda

 

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa

Prof.dr Živorad Milošević

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju

 

 

 

 

 

 

Studijski program: Saobraćaj

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Globalne komunikacije

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Dinamika vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnologija špedicije

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

 

Međunarodni saobraćaj

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Skladištenje podataka

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković