Tehnički fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Inženjerska informatika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

22.01.2021.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr. Velimir Dedić

27.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

13:00 h

Kabinet informatike

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

16:00 – 17:00 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

27.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

II SEMESTAR

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Programski jezici*

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

Doc.dr. Slobodan Nićin

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Studijski program : Građevinarstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

22.01.2021.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

19.01.2021.god.

02.02.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. III

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Doc.dr. Budimir Tojagić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. II

Konstrukcije

Doc.dr. Budimir Tojagić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. II

II SEMESTAR

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi*

 

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

 

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Geodezija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

22.01.2021.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Geodetski premjer

Prof.dr. Gligorije Perović

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

16:30 – 18:00 h

Kabinet geodezije

Web GIS

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

29.01.2021.god.

Petak

14:00 h

Kabinet informatike

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr. Budimir Tojagić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

II SEMESTAR

Elektronika u geodeziji*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Digitalna kartografija*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Organizacija geodetskih radova*

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

 

Globalna geodezija*

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Arhitektura

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

22.01.2021.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof.dr Nusret Mujagić

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00h

Mali amfiteatar

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00h

Mali amfiteatar

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof.dr Ivan Hegediš

19.01.2021.god.

02.02.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Funkcija arhitekture i urbanizma*

 

 

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Istorija i teorija arhitekture*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Hidrotehnika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

 

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidraulika

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Hidromašinska oprema*

 

 

 

 

 

 

Kvalitet vode*

 

 

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa*

 

 

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Saobraćaj

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Sudnica

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr. Hariz Agić

26.01.2021.god.

09.02.2021.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Globalne komunikacije

Prof.dr. Halid Žigić

27.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Dinamika vozila

Prof.dr. Zijad Jagodić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

13:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

II SEMESTAR

Tehnologija špedicije*

 

 

 

 

 

 

Međunarodni saobraćaj*

 

 

 

 

 

 

Skladištenje podataka*

 

 

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti