Tehnički fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Inženjerska informatika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Programski jezici*

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

Doc.dr. Slobodan Nićin

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Studijski program : Građevinarstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Doc.dr. Budimir Tojagić

05.06.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. X

Konstrukcije

Doc.dr. Budimir Tojagić

05.06.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. X

II SEMESTAR

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi*

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Geodezija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Geodetski premjer

Prof.dr. Gligorije Perović

04.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

16:00 h

16:00 h

Kabinet geodezije

Web GIS

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr. Budimir Tojagić

05.06.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. X

II SEMESTAR

Elektronika u geodeziji*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Digitalna kartografija*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Organizacija geodetskih radova*

Prof.dr. Gligorije Perović

04.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

16:00 h

16:00 h

Kabinet geodezije

Globalna geodezija*

Prof.dr. Gligorije Perović

04.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

16:00 h

16:00 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Arhitektura

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

II SEMESTAR

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Funkcija arhitekture i urbanizma*

 

 

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Istorija i teorija arhitekture*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Hidrotehnika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidraulika

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Hidromašinska oprema*

 

 

 

 

 

 

Kvalitet vode*

 

 

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa*

 

 

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Saobraćaj

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

 

Globalne komunikacije

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Dinamika vozila

Doc.dr. Zijad Jagodić

03.06.2020.god.

30.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

Utorak

Srijeda

11:00 h

Kabinet saobraćaja

II SEMESTAR

Tehnologija špedicije*

Prof.dr Zijad Jagodić

30.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Utorak

Srijeda

11:00 h

Kabinet saobraćaja

 

Međunarodni saobraćaj*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

 

Skladištenje podataka*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti