Tehnički fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Inženjerska informatika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Programski jezici*

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

Doc.dr. Slobodan Nićin

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Studijski program : Građevinarstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

25.09.2020.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

15.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. V

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Doc.dr. Budimir Tojagić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

Konstrukcije

Doc.dr. Budimir Tojagić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

II SEMESTAR

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr. Budimir Tojagić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Metalni mostovi*

 

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

 

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Geodezija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

25.09.2020.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Geodetski premjer

Prof.dr. Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

Web GIS

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr. Budimir Tojagić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

II SEMESTAR

Elektronika u geodeziji*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Digitalna kartografija*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Organizacija geodetskih radova*

Prof.dr. Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

Globalna geodezija*

Prof.dr. Gligorije Perović

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Arhitektura

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

25.09.2020.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof.dr Ivan Hegediš

15.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof.dr Ivan Hegediš

15.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. III

Funkcija arhitekture i urbanizma*

 

 

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Istorija i teorija arhitekture*

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Hidrotehnika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidraulika

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Hidromašinska oprema*

 

 

 

 

 

 

Kvalitet vode*

 

 

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa*

 

 

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Saobraćaj

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

25.09.2020.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr. Hariz Agić

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Globalne komunikacije

Prof.dr. Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Dinamika vozila

Doc.dr. Zijad Jagodić

02.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Srijeda

09:00 h

Kabinet saobraćaja

II SEMESTAR

Tehnologija špedicije*

Prof.dr Zijad Jagodić

02.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Srijeda

09:00 h

Kabinet saobraćaja

 

Međunarodni saobraćaj*

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Četvrtak

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

 

Skladištenje podataka*

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

 

Krivična djela u saobraćaju*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti