PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

21.01.2021.god.

04.02.2021.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

21.01.2021.god.

04.02.2021.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

18.01.2021.god.

01.02.2021.god.

Ponedjeljak

16:30 h

Kabinet br. VI

Metodika nastavnog rada

Prof.dr Husejn Musić

16.01.2021.god.

Subota

09:30 h