Ekonomski fakultet

Studijski program – Opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Matematika 

Prof.dr Radoslav Galić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

18.00

18.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet I

Preduzetništvo*

Prof. dr Damir Šarić

10.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Peatk

16.00

16.00

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

18.00

18.00

Kabinet br. I

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

09.00

09.00

Kabinet I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

 

Projektni menadžment*

Prof.dr Šemsudin Dervić

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

18.00

18.00

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

21.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

24.06.2022

14.07.2022.

Petak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. III

Finansijska tržišta 

 

Doc. dr Lidija Vučičević

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

 

Ponašanje potrošača

 

Prof. dr Damir Šarić

10.06.2022

01.07.2022.

Petak

Peatk

17.00

17.00

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučičević

10.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

20.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet br. III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

 

Prof.dr Anka Bulatović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

 

Kabinet br. III

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

Prof.dr Izet Banda

10.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof.dr Izet Banda

10.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Revizija*

 

Prof.dr Anka Bulatović

10.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje*

 

Doc. dr Mirsad Nalić

10.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti