Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Menadžment u sportu

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

09.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.06.2020.god.

Petak

13:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Istorija sporta

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.06.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Sport i zdravlje*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Fitness

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Komunikacijske vještine

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

 

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

 

 

 

 

 

Sportski trening*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

 

 

 

 

 

Pravo i sport

 

 

 

 

 

Poslovne finansije

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

 

 

 

 

 

Mendžment ljudskih resursa

 

 

 

 

 

Marketing

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sportski turizam i wellness*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Istraživanje tržišta*

 

 

 

 

 

Liderstvo u sportu*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

 

 

 

 

 

Mendžment sportskih organizacija

 

 

 

 

 

PR u sportu

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

 

 

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije

 

 

Kinezimetrija

 

 

 

 

 

Sredstva oporavka u sportu

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti