Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Menadžment u sportu

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

23.04.2021.god.

Petak

12:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Antropomotorika

 

 

 

 

 

Istorija sporta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

 

 

Sport i zdravlje*

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Fitness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

 

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

Prof.dr Izudin Tanović

16.04.2021.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. IV

Sportski trening*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

20.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Pravo i sport

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

 

 

 

 

 

Mendžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Marketing

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sportski turizam i wellness*

               

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Liderstvo u sportu*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Mendžment sportskih organizacija

Prof.dr Izudin Tanović

16.04.2021.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. IV

PR u sportu

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije

 

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

16.04.2021.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. IV

Sredstva oporavka u sportu

Doc.dr Asim Bojić

17.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Predmeti označeni * su izborni predmeti