Pravni fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Opće pravo

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Krivično pravo

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Upravno pravo

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Poslovno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Izvršni postupak*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Poresko pravo*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Međunarodno krivično pravo*

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Forenzika

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Pravni osnovi forenzike

Doc.dr. Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Kriminalističko – forenzička obrada lica mjesta

Doc.dr. Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Forenzička fizičko – hemijska analiza

Prof.dr. Kadrija Hasanović

 

 

 

 

II SEMESTAR

DNK analiza*

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

Dokumentna tehnika*

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Kriminalistička metodika*

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*