PRAVNI FAKULTET

Magistarske ( master ) studije

 

                                                                                  

                                                                                                             

Studijski program: Forenzika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

06.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Petak

Subota

14:30 h

13:00 h

Sudnica

Pravni osnovi forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

 

14:00 h

Kabinet XII

Kriminalističko – forenzička obrada lica mjesta

Doc.dr Biljana Dimitrić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

 

14:00 h

Kabinet XII

Forenzička fizičko – hemijska analiza

Prof.dr Kadrija Hasanović

12.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Dokumantna tehnika

Doc.dr Biljana Dimitrić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

 

14:00 h

Kabinet XII

Kriminalistička metodika

Doc.dr Biljana Dimitrić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

 

14:00 h

Kabinet XII

Forenzička psihologija sa psihijatrijom