MEDICINSKI FAKULTET

Doktorski studij

 

 

 

Studijski program Biomedicina i zdravstvo

I semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

21.01.2021.god.

04.02.2021.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. IX

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. VI

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

Čitanje i pisanje naučnog rada

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

 

III semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

22.01.2021.god.

05.02.2021.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. IX

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

27.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. V

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

 

IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. X

 

V semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Doktorska disertacija