Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

04.05.2021.god.

Utorak

12:00 h

Sudnica

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. XI

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr. Dragan Tančić

08.05.2021.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

Osnovi spoljne politike

Prof.dr. Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. XI

II SEMESTAR

Liderstvo*

Prof.dr. Brano Miljuš

 

 

 

 

Geopolitika*

Prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija*

Prof.dr. Dragan Tančić

 

 

 

 

Mediji i društvo*

Prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti