FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Magistarske ( master ) studije

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

12.10.2018.god.

Petak

16:00 h

 

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Osnovi spoljne politike

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god

Subota

09:00 h

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god

Subota

09:00 h

 

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Mediji i društvo

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h