Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

 

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Kemal Brkić

   

 

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr. Dragan Tančić

 

Osnovi spoljne politike

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Liderstvo*

 

 

 

 

 

Geopolitika*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

.

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija*

Prof.dr. Dragan Tančić

 

Mediji i društvo*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti