FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Doktorske studije

 

 

Studijski program Farmacija

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Suad Keranović

20.04.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. I

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

II SEMESTAR

Klinička farmacija

 

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Farmakoterapija u praksi

 

 

 

 

 

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Instrumentalne metode

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IV SEMESTAR

Farmaceutska tehnologija

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

 

Studijski program Menadžment u sportu

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

II SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IV SEMESTAR

Preduzetništvo u sportu

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

Studijski program Sportski trener

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

II SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

Prof.dr Izudin Tanović

16.04.2021.god.

Petak

16:00 – 17:30

Kabinet br. IV

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija