EKONOMSKI FAKULTET

Magistarske ( master ) studije

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

12.10.2018.god.

Petak

16:00 h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

13.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

IZBORNI PREDMETI

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Upravljanje investicijama

Prof.dr Nevenka Nićin

13.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h