Ekonomski fakultet

Studijski program – Ekonomija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

22.01.2021.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr. Anka Bulatović

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Javne finansije

Prof.dr. Izet Banda

22.01.2021.god.

05.02.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Strategijski menadžment*

Prof.dr. Izet Banda

 

 

 

 

Revizija*

Prof.dr. Anka Bulatović

 

 

 

 

Upravljanje investicijama*

 

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness*

Prof.dr. Branimir Mikić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti