PRAVNI FAKULTET

Doktorske studije

 

 

Studijski program Opće pravo

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo

 

 

 

 

 

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

II SEMESTAR

Krivično pravo

 

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

08.05.2021.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

21.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IV SEMESTAR

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija