Pedagoški fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Pedagogija

Prof.dr. Esed Karić

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof.dr. Dragan Tančić

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Esed Karić

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Didaktika*

 

 

 

 

 

Komunikacijske vještine*

 

 

 

 

 

Opšta psihologija*

 

 

 

 

 

Predškolska pedagogija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Matematička analiza

Prof.dr. B.Š.

29.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Opšta fizika

Doc.dr. Alija Muhibić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

15:00 h

Kabinet br. V

Geometrija

Prof.dr. B.Š.

29.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Linearna algebra*

Doc.dr. V.M.

 

 

 

 

Računarska tehnika*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija*

Prof.dr. B.Š.

 

 

 

 

Statistička fizika*

Prof.dr. Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Pedagoška informatika

Prof.dr. Esed Karić

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

15:00 h

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

15:00 h

Kabinet informatike

II SEMESTAR

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

14.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Utorak

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. XII

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

18.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. III

Savremeni političko – geografski problemi

Prof. dr Tešo Ristić

14.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Utorak

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. XII

II SEMESTAR

Školska geografija u obrazovnom sistemu*

 

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti