Prof. dr Slobodan Marinković


Anatomija – ispit održan 02.12.2022. godine

Fakultet zdravstvenih nauka 

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.       

008/22-FA

5

2.       

036/22-FT/V

9

3.       

005/22-FT

7

4.       

E. B.

2

Fakultet zdravstvenih nauka

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.       

027/17-RA

6

2.       

001/22-ST

12

3.       

016/22-FA

11

4.       

N.S.

10

5.       

003/22-RA

10

6.       

004/22-S/V

6

7.       

020/22-S/V

9

8.       

019/22-S/V

10

9.       

014/22-S/V

9

10.   

013/22-S/V

7

11.   

017/22-FA

7

12.   

006/22-ST

8

13.   

014/22-FA

6

14.   

003/22-FA

6

Medicinski fakultet

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.       

002/22-MF

16

2.       

006/22-MF

15

3.       

008/22-MF

16

4.       

009/22-MF

12

5.       

004/22-MF

6

6.       

003/22-MF

13

7.       

001/22-MF

11