Doc. dr Suad Keranović


Urgentna medicina i anesteziologija rezultati II kolokvijuma

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.

011/17-MF

17

2.

007/17-MF

13

3.

013/17-MF

13

4.

005/17-MF

9

5.

012/17-MF

8

6.

006/17-MF

8

7.

009/17-MF

8

8.

003/17-MF

2