Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 27.12.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Kvalitet života posle preležanog infarkta miokarda“ kandidata Borislava Kovačevića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.12.2022. godine do 21.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-112-1/22 od 26.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 29.12.2022. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.