Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 19.12.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Ergonomija i profesionalne bolesti u stomatologiji“ kandidata Ahmeda Dautbašića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Traume zuba“ kandidata Omara Hasanovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 19.12.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Biološka terapija atopijskog dermatitisa“ kandidata Mirhe Čanić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.11.2022. godine do 06.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-639-1/22 od 16.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.12.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Utjecaj nesteroidnih antireumatika na CRP kandidata Sandrina Latinovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.11.2022. godine do 06.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-640-1/22 od 16.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.12.2022. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.