Doc. dr Suad Keranović


Urgentna medicina i anesteziologija

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 011/17-MF 20
2. 013/17-MF 18
3. 006/17-MF 17
4. 012/17-MF 11
5. 009/17-MF 11
6. 005/17-MF 9
7. 007/17-MF 8
8. 019/17-MF 4
9. 003/17-MF 1

Doc. dr Suad Keranović


Urgentna medicina 

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 013/21-S/V 14
2. 004/21-S/V 12
3. 013/22-S 11
4. 026/21-S/V 10
5. 027/21-S/V 9
6. 006/21-FT 7
7. 012/21-S/V 7
8. 004/21-SI 5
9. 018/21-S/V 5
10. 006/21-S/V 4
11. 003/21-SI 4
12. 009/22-FA 3
13. 007/21-FA 3
14. 017/21-SI/V 2
15. 010/21-SI 1

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 28.11.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini“ kandidata Samire Paščanović, studenta magistarskih studija na studijskom programu Arhitektura, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.11.2022. godine do 18.11.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-287-1/22 od 24.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 02.12.2022. godine sa početkom u 12:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof. dr Zinaida Karasalihović – odgođeni termini predavanja


Obavještavaju se studenti da su predavanja kod prof. dr Zinaide Karasalihović iz predmeta Cervikofacijalna patologija zakazana za četvrtak, 01. decembar odgođena, predavanja iz Patologije zakazana za 30. novembar i vježbe 02. decembra se odgađaju. Nadoknada termina predavanja biće naknadno objavljen.

Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 28.11.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Krivičnopravni položaj maloljetnika u maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine“ kandidata mr. Denisa Husića, studenta doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijskog programa Opće pravo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.