Profesori Evropskog Univerziteta Brčko distrikt BiH i Evropskog Univerziteta „Kallos“ Tuzla posjetili Visoko Učilište Algebra Zagreb


Dana 16. decembra 2022. godine profesori Evropskog Univerziteta Brčko distrikt BiH i Evropskog Univerziteta  „Kallos“ Tuzla posjetili  su Visoko Učilište Algebra Zagreb. U čast ove posjete, profesori Visokog Učilišta Algebra Zagreb upriličili su prijem profesora ova dva Univerziteta u zgradi  Visokog Učilišta Algebra Zagreb. Dobrodošlicu ovom prilikom ukazao je dekan doc. dr. sc Mislav Balković koji je ukratko prezentirao smjerove na Visokom Učilištu Algebra Zagreb, kao i dalje planove i mogućnosti razvoja u narednom periodu.

Posjeta je upriličena sa ciljem uspostavljanja saradnje naših Univerziteta i Algebre u okviru razmjene iskustava sa Univerzitetima EU.

Prema riječima predstavnika ovih Univerziteta još jedan razlog za upoznavanje je razvoj obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a što je za profesore posebno interesantno sa aspekta razvoja obrazovanja u zemljama EU. Visoko Učilište Algebra Zagreb posebno je interesantno jer se nalazi u državi koja je članica EU. Ovo je prilika da našim studentima prenesemo kako je neophodno prihvatiti drugačije standarde u obrazovanju.

Nakon prijema u zgradi Algebre upriličena je kratka prezentacija o Visokom Učilištu Algebra Zagreb i obilazak prostorija.