Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 13.12.2022. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Krivičnopravni položaj maloljetnika u maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine“ kandidata mr. Denisa Husića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Opće pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 28.11.2022. godine do 12.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pravnog fakulteta rješenjem broj: 04/01-119-1/22 od 13.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 14.12.2022. godine sa početkom u 14:30 sati u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof. dr Izudin Tanović – odgođeno predavanje


Obavještavaju se studenti da su predavanja kod prof. dr Izudina Tanovića zakazana za utorak, 13. decembar odgođena. Nadoknada termina predavanja biće u srijedu 14. decembra u istim vremenskim terminima.