Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.12.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Rekonstrukcija endodonski tretiranog zuba“ kandidatkinje Emine Bedić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 30.06.2022. godine do 14.07.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-620-1/22 od 07.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.12.2022. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Disfunkcija temporomandibularnog zgloba“ kandidatkinje Selme Prašo, studenta I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Stomatologij, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 30.06.2022. godine do 14.07.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-621-1/22 od 07.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.12.2022. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

III

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Kompozitna restauracija zuba oštećenih traumom“ kandidatkinje Alme Halilović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Stomatologij, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.11.2022. godine do 06.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-622-1/22 od 07.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.12.2022. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.