Prof. dr Sead Rešić


Obavještavaju se studenti da će se konsultacije kod prof. dr Seada Rešića za predmete koje predaje, održati u srijedu 28.12.2022. godine od 11.00-13.00 sati.

Prof. dr Jugoslav Stahov


Fizika sa biofizikom

Redni broj

Broj indeksa

I PZ

II PZ

1.       

020/22-S/V

56

80

2.       

019/22-S/V

49

60

3.       

033/22-S/V

49

 

4.       

008/22-MF

63

 

5.       

012/22-FT

28

20

6.       

003/22-FA

49

40

7.       

63/22-RA/V

63

50

8.       

010/22-FT/V

28

65

9.       

009/22-MF

35

25

10.   

006/22-MF

42

35

11.   

014/22-FA

28

50

12.   

007/22-ST

49

40

13.   

016/22-S/V

42

 

14.   

004/22-S/V

28

 

15.   

008/22-FT

28

30

16.   

010/22-FA

42

35

17.   

001/22-ST

70

50

18.   

001/22-MF

49

35

19.   

A.I.

35

45

20.   

014/22-SV

42

70

21.   

026/22-FT/V

14

30

22.   

005/22-FT

21

30

23.   

006/22-ST

63

35

24.   

016/22-FA21

21

35

25.   

013/22-S/V

42

60

26.   

007/22SI/V

42

35

27.   

N.S.

28

25

28.   

002/22

42

40

29.   

003/22-MF

21

25

30.   

010/22-MF

 

10