Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 27.12.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Kvalitet života posle preležanog infarkta miokarda“ kandidata Borislava Kovačevića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.12.2022. godine do 21.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-112-1/22 od 26.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 29.12.2022. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prijava za online panel: Mladi za vladavinu prava


JaBiHEU i Omladinski resursni centar Tuzla u srijedu, 28.12.2022. godine organizuju dvije  panel diskusije sa sudinicom Amelom Mahić Samardžić i pravnikom iz Foruma građana Tuzle, Danijelom Stjepanovićem.

Početak panel diskusije na temu “Mladi u BiH za vladavinu prava” je od 11:00 – 11:45 na ‘Zoom” platformi, kada će se prisutnima obratiti sudinica Amela Mahić Samardžić i predstaviti priručnik koji je nastao u okviru ovog projekta, te odgovorati na pitanja prisutnih iz sfere pravosuđa u BiH. 

Od 12:00 do 12:45 će se obratiti Danijel Stjepanović iz Foruma građana Tuzle, koji će informisati prisutne o postignutim rezultatima na projektu “Mladi za vladavinu prava”, te razgovarati sa njima o ulozi mladih u pravičnijem pravosudnom sistemu u BiH.

Projekat ‘Mladi za vladavinu prava’ se realizuje zahvaljujući podršci Evropske unije, a svi prijavljeni učesnici će blagovremeno dobiti uputu za prisustvo sastanku. 

Formular za prijavu:

https://forms.gle/AXEkrf2wp2KQ147t8