Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvijuma


Paradontologija – ispit održan 22.12.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Bodovi Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 008/19-ST 59 6 E Zadovoljava
2. 026/20-ST 58 6 E Zadovoljava
3. 011/19-ST 32 5 F Ne zadovoljava
4. 006/19-ST 15 5 F Ne zadovoljava