Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 18.12.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom nazivom Uticaj prediktivnih faktora rizika na nastanak i razvoj atrijalne fibrilacije kandidatkinje dr. Zane Đulović Jusić, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.11.2023. godine do 08.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-1651-1/23 od 18.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 22.12.2023. godine sa početkom u 14:00 sati u malom  amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.