Dvanaesti međunarodni naučni skup


Evropski univerzitet Brčko distrikt, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Evropski fakultet „Kallos“
Beograd, Fakultet za evropske pravno-političke studije Beograd i Visoka škola strukovnih studija za
menadžment i poslovne komunikacije Beograd organizuju XII međunarodni naučni skup, koji će se
održati dana 10. maja 2024. godine na Evropskom univezritetu Brčko distrikt BiH, na temu

NASILJE
– pojavni oblici i mogući načini prevencije

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Prijava teme do 31.01.2024. godine na e-mail adresu: naucni.skup@eubd.edu.ba ili eubd.naucniskup@gmail.com

Obavještenje o prihvatanju teme rada do 11.02. 2024. godine.

Slanje radova do 31. 03. 2024. godine.

Recenzentski postupak do 28.04.2024. godine.

Štampanje zbornika radova do 05.05.2024. godine.

Datum konferencije 10.05.2024. godine.

Pozivno pismo za XII međunarodni naučni skup.

Invitation letter for XII scientific meeting.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 07.12.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju dijabetes melitusa tip 2“ kandidata Franka Mrkića, studenta integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 07.12.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Vakcinacija djece predškolske dobi“ kandidata Adnana Memiševića, studenta integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.