Obavještenje za javnost Fakulteta političkih nauka 16.12.2023.


 I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Politički uticaj na policiju kandidata Željka Pantića, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 28.11.2023. godine do 12.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta političkih nauka rješenjem broj: 04/07-42-1/23 od 14.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 20.12.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.