Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.12.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Struktura i uticaj antropoloških karakteristika na specijalni džudo fitnes test“ kandidata Igora Paskoskog, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 09.12.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Interkostalni blok i postoperativni tok u pacijenata podrvgnutih uniportal videoasistiranim torakohirurškim procedurama“ kandidata dr Amara Kešetovića, studenta doktorskog studija na Medicinskom fakultetu, studijskog programa Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.12.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Procjena estetike osmijeha“ kandidata Lejle Burgić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.