Mr Vahid Puškarević – rezultati kolokvija


Njemački jezik II

Redni broj 

Broj indeksa 

Broj bodova 

1. 

025/23-RA 

16,5/20 

2. 

002/22-RA 

16/20 

3. 

017/23-RA 

14,5/20 

4.  

004/22-DS 

14,5/20 

5. 

008/23-RR/V 

14/20 

6. 

034/23-RA 

9/20 

7. 

006/22-ST 

9/20 

8. 

012/22-BS 

4/20