Mr. Vahid Puškarević – rezultati kolokvija


Njemački jezik I – rezultati kolokvija održanog 27.11.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa  Broj bodova
1. 008/23-ST 20/20
2. 008/23-RR/V 19/20
3. 017/23-RA 19/20
4. 001/23-RA 18/20
5. 032/23-ST  18/20 
6. 001/23-MP  18/20
7. 034/23-RA 17,5/20
8. 013/23-MT/V  15/20 
9. 018/23-S/V 9,5/20