Prof. dr. Jasminka Sadadinović


Ispit obavljen 25.06.2021. godine

Farmakognozija- Fakultet zdravstvenih nauka

       Broj indeksa            broj poena                  ocjena

 1. 020/18-FA/v                  66                                 7
 2. 015/18/FA                     76                                 8
 3. 001/18-FA/v                  67                                 7
 4. 019/18-FA                     80                                 8

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Ispit obavljen 24.06.2021. godine

Organska hemija 

     broj indeksa                broj poena              ocjena

 1. 003/19-FA                       77                            8
 2. 023/20-SI/v                     30                            5
 3. 013/20-SI                        25                            5
 4. 017/20-SI                        45                            5

                                                      Prof. dr Jasminka Sadadinović

ALS kurs- certifikati


 

Obavještavaju se studenti koji su uspješno završili ALS kurs da certifikate mogu preuzeti na studentskoj službi.

Prof. dr. Mithat Tabaković


Interna medicina -Fakultet zdravstvenih nauka

     broj indeksa              broj poena             ocjena

 1. 043/19-S/v                     80                          8
 2. 022/19-S/v                     80                          8
 3. 002/19-S/v                     60                          6
 4. 011/19-ST                      50                          5
 5. 006/19-ST                      50                          5
 6. 029/20-S                        60                          6
 7. 002/20-S/v                     60                          6
 8. 029/19-S/v                     50                          5
 9. 008/20-FA/v                  90                          9              

                                                  Prof. dr Mithat Tabaković