Prof. dr Halid Žigić


Osnove informatike- ispit obavljen dana 14.07.2021.godine

        broj indeksa                 broj poena             ocjena

 1. 007/20-Ar                           55                          6
 2. 010/12-GRO                       45                           5
 3. 057/18-RNO/v                   0                             5
 4. 016/17-FT                          40                           5
 5. 034/17-FA                          55                           6
 6. 042/18-SI/v                        55                           6
 7. 038/18/S/v                          30                           5
 8. 003/20-FO                          40                           5
 9. 010/17-FA                           55                          6
 10. 005/20-OP/v                       40                          5
 11. 009/20-MP/v                      55                          6
 12. 018/19-DS                           40                          5
 13. 020/20-GRO                        55                          6
 14. 010/19-DS                           45                          5
 15. 011/19-OP                           40                          5
 16. 052/17-FT                             0                           5
 17. 030/19-DS                           40                           5
 18. 005/20-INI                          40                           5
 19. 028/19-DS/v                       55                           6
 20. 013/20-MP/v                      55                           6
 21. 026/19-DS/v                       55                           6
 22. 018/17-Si                            55                           6
 23. 007/19-VPU/v                    35                           5
 24. 017/18-S                             55                           5
 25. 017/19-DS/v                       40                           5
 26. 13/20-INI/v                         0                             5
 27. 014/17-FT                            0                            5
 28. 004/18-MO                         35                           5 

Reklamacija u roku dva dana a upis svake srijede.

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Oblikovanje lijekova-ispit obavljen 08.07.2021.godine

broj indeksa            broj poena            ocjena   

 1. 034/17-FA              76                        8

Farmakognozija-ispit obavljen 09.07.2021.godinE

 1. 009/18-FA              68                       7
 2. 034/17-FA              59                       6
 3. 033/18-FA/v           58                       6
 4. 012/17-FA              40                       5
 5. 008/20-FA/v           76                      8

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 14.07.2021.godine


 I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Strategija razvoja sporta u postkonfliktnom društvu“ kandidata Iber Alaja, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 26.06.2021. godine do 10.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-350-1/21 od 12.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 16.07.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.