Prof. dr Jasminka Sadadinović


Ispit obavljen 24.06.2021. godine

Organska hemija 

     broj indeksa                broj poena              ocjena

  1. 003/19-FA                       77                            8
  2. 023/20-SI/v                     30                            5
  3. 013/20-SI                        25                            5
  4. 017/20-SI                        45                            5

                                                      Prof. dr Jasminka Sadadinović