Prof. dr. Jasminka Sadadinović


Ispit obavljen 25.06.2021. godine

Farmakognozija- Fakultet zdravstvenih nauka

       Broj indeksa            broj poena                  ocjena

  1. 020/18-FA/v                  66                                 7
  2. 015/18/FA                     76                                 8
  3. 001/18-FA/v                  67                                 7
  4. 019/18-FA                     80                                 8