Prof. dr Jasminka Sadadinović


Farmaceutska tehnologija

  1. 039/17-FA                    5
  2. 037/15-FA                    5
  3. 047/17-FA                    5
  4. 035/17-FA                    5
  5. 064/16-FA                    5

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 16.07.2021. godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Trend karcinoma reproduktivnog trakta žena” kandidata Jasenka Fatušića, kandidata doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 21.06.2021. godine do 05.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-59-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 23.07.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.07.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Edukacija pacijenata o upotrebi lijekova“ kandidatkinje Nerme Ćosićkić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.06.2021. godine do 29.06.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-354-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 21.07.2021. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom ,,Primjena bromazepama i alprazolama  u terapiji sedacije” kandidatkinje Edine Mujkic, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.06.2021. godine do 29.06.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-355-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 24.07.2021. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Doc.dr Albina Fazlović


Radno pravo
029/17-OP ….. 10
017/19-OP …… 9
023/15-OP …… 8
015/19-OP …. 7
019/17-OP …… 5
 
Uvod u pravo
002/20-ŽK ….. 8
008/19-OP …… 7
009/19-FO ….. 6
015/19-OP/v …. 5
007/19-BP/v ….. 5
 
Ustavno pravo
007/19-OP ….. 8
007/19-BP/v …. 6
002/18-P …… 6
009/19-FO …. 5
 
Upravno pravo
003/18-FO… 8
002/16-OP ….7
011/17-FO …. 7
007/18-OP/v ….. 7
019/17-OP…..6
009/18-OP/v …… 6
Nepoznat broj indeksa, inicijali M.Š. …… 6
016/19-OP…..5
 
 
Upis ocjena u srijedu, 21.07.2021. godine u 14 sati