Doc. dr Edin Kaletović


Psihostomatologija- 13.07.2021.

Broj indeksa                 broj poena               ocjena

  1. 031/18-ST                     60                            6

Prof. dr Jasminka H. Halilović


EU KALLOS TUZLA

PREDISPITNE AKTIVNOSTI I REZULTATI ISPITA IZ MED. BIOL. SA  HUMANOM 

GENETIKOM  I BIOLOGIJE  SA HUMANOM GENETIKOM  2020/2021

PREDMETNI NASTAVNIK: PROF. DR. JASMINKA H.HALILOVIĆ

 

BROJ INDEKSA

1.

PARC

2.

PARC

PRAKT.

ISPIT

SEM.

RAD

AKTIV.

ZAVR.

ISPIT

UK.

OCJ.

ZAVR.

ISPIT

UK

OCJ

 

 

 

 

 

 

25.5.21.

11.6.21.

 

 

14.6.21.

 

 

5.7.21

 

 

 

 

 

1.        

008-20-ST

10

15

POLOŽ.

 

5

16

 

 

26

56

6

 

 

 

2.        

009-19-MF

 

 

USL.

15

15

26

56

6

 

 

 

 

 

 

3.        

004-20-MF

15

15

POLOŽ.

15

5

40

90

9

49

97

10

 

 

 

4.        

015-20 ST

13

15

POLOŽ.

15

5

40

88

9

 

 

 

 

 

 

5.        

034-19-S

 

 

 

15

 

12

27

5

22

37

5

 

 

 

6.        

004-20-ST

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.        

017-19-FT

 

 

 

15

5

21

36

5

36

56

6

 

 

 

8.        

023-20-S

5

 

 

15

5

26

51

5

 

 

 

 

 

 

9.        

006-19-ST

 

 

 

15

 

6

 

 

29

50

5

 

 

 

10.    

005-20 RA

 

9

POLOŽ

15

5

20

 

 

29

58

6

 

 

 

11.    

003-20-ST

10

4

POLOŽ

15

5

36

70

7

 

 

 

 

 

 

12.    

005-20-MF

 

9

USL.

15

5

30,5

60

6

 

 

 

 

 

 

13.    

009-20-MF

15

 10

POLOŽ.

20

5

36

96

10

 

 

 

 

 

 

14.    

009-20 RA

8

11

POLOŽ.

15

5

13

 

 

15

 

 

 

 

 

15.    

024-18-RA

 

 

 

15

 

18,5

 

 

 

34

5

 

 

 

16.    

005-20-S

5

13

 

15

 

24

57

6

 

 

 

 

 

 

17.    

016-20-S

 

13

 

15

 

17

 

 

45

73

7

 

 

 

18.    

017-20-SI

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    

023-20-SI

 

 

 

15

 

1

 

 

33

48

5

 

 

 

20.    

001-20-FA

6

12

USL.

15

5

14

 

 

32

72

7

 

 

 

21.    

010-20-S

 

6

 

15

 

19

 

 

38

59

6

 

 

 

22.    

021-20-S

NEČITKO

 

 

15

 

10

25

5

 

 

 

 

 

 

23.    

029-20-S

9 P

0P

 

15

5

26

56

6

 

 

 

 

 

 

24.    

006-20-ST

 

8

USL.

15

5

8

36

5

15

40

5

 

 

 

25.    

010-20-MF

5

10

USL.

15

5

25

60

6

 

 

 

 

 

 

26.    

020-20-S

6

13

 

15

 

31

65

7

 

 

 

 

 

 

27.    

012-20-RA

2

7

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.    

025-20-S

6

 

 

15

 

27

48

5

18

 

 

 

 

 

29.    

028-20-ST

8

10

POLOŽ

15

5

35

73

7

32

70

7

 

 

 

30.    

026-20-S

10

13

 

15

 

28

66

7

 

 

 

 

 

 

31.    

008-20-MF

15

15

POLOŽ.

15

5

46

96

10

 

 

 

 

 

 

32.    

008-19-ST

 

 

 

15

15

26

56

6

 

 

 

 

 

 

33.    

003-20-MF

0

 

NIJE PO

15

5

 

 

 

37

57

6

 

 

 

34.    

013-18-S

7

 

 

15

 

17

 

41

 

 

 

 

 

 

35.    

012-20-S

 

13

 

15

5

14

47

5

25

58

6

 

 

 

36.    

039-20-S

14

15

 

15

5

42

91

9

 

 

 

 

 

 

37.    

006-20-S

6

2

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

38.    

002/19-MF

 

 

USL.

15

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

39.    

018-20-FA

 

5

NIJE PO

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.    

013-20-MF

5

1

USL.

15

5

27

53

5

 

 

 

 

 

 

41.    

015-20-S

4

6

 

15

 

39

64

6

 

 

 

 

 

 

42.    

003-20-RA

 

7

 

 

 

 

 

 

20

27

5

 

 

 

43.    

035/19-Si/v

 

 

 

 

 

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

44.    

007-20-S

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

45.    

011-20-S

13

14

 

15

 

 

 

 

35

82

8

 

 

 

46.    

007-20-MF

14

15

POLOŽ

15

5

42

97

10

 

 

 

 

 

 

47.    

011-20-ST

15

14

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.    

011-19-FT

10

5

 

15

 

28

58

6

 

 

 

 

 

 

49.    

013-20-SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.    

007-20-S

9

13

 

15

5

25

57

6

47

88

9

 

 

 

51.    

16-20-FT

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.    

002-20FT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.    

001-20-MF

13

13

USL.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.    

025-19-S

 

 

 

 

 

15

 

 

12

 

 

 

 

 

55.    

024-20-ST

10

8

USL

15

 

18

 

 

34

72

7

 

 

 

56.    

018-20-S

15

15

 

15

 

36

81

8

 

 

 

 

 

 

57.    

010-20-FA

 

 

 

15

 

 

 

 

25

40

5

 

 

 

58.    

027-18-S

8

7

 

15

 

26

56

6

 

 

 

 

 

 

59.    

001-20-RA

8

 

 

15

 

 

10

 

23

46

5

 

 

 

60.    

014-20-ST

12

9

POLOŽ.

15

 

42

78

8

 

 

 

 

 

 

61.    

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

62.    

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

63.    

001-19-MF

 

 

 

15

5

12

 

 

23

45

5

 

 

 

 

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM

PRAKTIČNI ISPIT USLOVNO SU POLOŽILI :  034/17-FA i 012/17-FA

1.012-17-FA

 

 

 

15

 

41

56

6

 

 

 

 

 

 

2.034-17-FA

 

 

5

15

5

31

56

6

 

 

 

 

 

 

3.029-19-S

 

 

 

15

 

40

55

6

 

 

 

 

 

 

 

4.043-19-S

5,5

 

 

15

 

35

56

6

 

 

 

 

 

 

5.023-20-SI

 

 

 

 

 

35

75

8

 

 

 

 

 

 

6.006-20-S

 

 

 

 

 

27

60

6

 

 

 

 

 

 

7.035-19-SI

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 14.7.2021.GODINE (SRIJEDA) U 12 SATI U PRKTIKUMU 7. STUDENTI KOJI NISU BRANILI SEMINARSKE, MOGU IH BRANITI 14.7.2021, NA UPISU OCJENA.

STUDENTIMA KOJI SU PROŠLE GODINE  SLUŠALI PREDMET, NJIHOVI BODOVI IZ PARCIJALA  I SEMINARSKOG RADA BIĆE NAKNADNO UNESENI U TABELU (NA DAN UPISA OCJENA).