Prof. dr. Mithat Tabaković


Interna medicina -Fakultet zdravstvenih nauka

     broj indeksa              broj poena             ocjena

  1. 043/19-S/v                     80                          8
  2. 022/19-S/v                     80                          8
  3. 002/19-S/v                     60                          6
  4. 011/19-ST                      50                          5
  5. 006/19-ST                      50                          5
  6. 029/20-S                        60                          6
  7. 002/20-S/v                     60                          6
  8. 029/19-S/v                     50                          5
  9. 008/20-FA/v                  90                          9              

                                                  Prof. dr Mithat Tabaković