Akademik prof. dr Rudika Gmajnić


Ispit obavljen dana 30.06.2021. godine 

Organizacija zdravstvene zaštite

 1. 008/20-FA/ v                8
 2. 014/18-RA/v                 6
 3. 006/19-RA/v                 8
 4. 029/20-S                       9
 5. 026/18-FA                    7
 6. 023/18-S/v                    6
 7. 019/20-S/v                    8
 8. 043/17-RA                     8
 9. 034/17-FA                     8
 10. 022/18-S/v                    7
 11. 029/18-S/v                    6
 12. 012/18-S                       7
 13. 015/18-FA                    9
 14. 011/18-FA                    6
 15. 001/18-FA/v                 7
 16. 053/17-FT                    7
 17. 004/18-RA                   8

Medicinska terminologija

 1. 006/19-ST                  10
 2. 015/20-ST                  10
 3. 008/20-ST                  10

Farmakoterapija u praksi

 1. 006/18-DrFA              9

Farmakoterapija u praksi 

 1. 012/17-FA                 8
 2. 032/17-FA/v              9
 3. 033/18-Fa/v              8
 4. 034/17-FA                 9

Organizacija zdravstvene zaštite

 1. 022/19-MF                7
 2. 001/20-MF                9
 3. 009/20-MF                9
 4. 004/20-MF                9
 5. 011/20-MF                9
 6. 014/20-MF                9

Umijeće liječničke struke I 

 1. 011/20-MF                9

Porodična medicina

 1. 002/19-DrBMz          10
 2. 003/19-DrBMz            9
 3. 004/19-DrBMz            9

Bolesti ovisnosti

 1. 022/19-MF                 7

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

 1. 004/19-DrBMZ          10

 

    

           

 

Doc. dr Selma Porović


 

Uvod u dentalnu medicinu- ispit obavljen 23.06.2021. godine

           broj indeksa             broj bodova                ocjena

 1. 008/19-ST                          60                                6
 2. 026/20-ST                          64                                6
 3. 011/19-ST                          64                                6
 4. 006/19-ST                          33                                5

Upis ocjena na sljedećem ispitnom terminu 10.07.2021. godine.

 

Prof. dr. Azijada Beganlić


Ispit obavljen 30.06.2021.godine

Higijena

            indeks                        scor                       ocjena

 1. 027/20-VPU/v             17/20                          9
 2. 002/20-VPU                13/20                          7
 3. 024/20-VPU/v             13/20                          7
 4. 026/20-VPU/v              9/20                           5

Uvod u zdravstvenu 

 1. 021/20-S/v                    38/50                        8

Ekologija i higijena radne sredine

 1. 018/19-RA/v                 44/50                        9
 2. 030/20-S/v                    46/50                       10
 3. 019/19-S/v                    46/50                       10

                                                        Prof. dr. Azijada Beganlić

 

Prof. dr. Mithat Tabaković


Interna medicina- Ispit obavljen 24.06.2021. godine

       broj indeksa              broj poena            ocjena

 1. 013/19-MF                    usmeni
 2. 012/17-MF                      50                        5
 3. 005/17-MF                    usmeni
 4. 013/17-MF                      70                        7
 5. 019/17-MF                   usmeni
 6. 011/17-MF                      90                        9
 7. 003/17-MF                      70                        7
 8. 006/17-MF                      80                        8
 9. 007/17-MF                      90                        9
 10. 009/17-MF                      80                        8

Za usmeni ispit se javiti profesoru putem e-maila ili telefona kako bi se dogovorili o terminu polaganja. 

                                                                              Prof. dr Mithat Tabaković