Prof. dr Halid Žigić


Elektrotehnika sa elektronikom

   broj indeksa             broj poena             ocjena                  

 1. 003/20-DS                    0                           5
 2. 014/18-DS                   30                          5
 3. 012/20-DS/v                25                          5
 4. 018/20-DS                   25                          5
 5. 012/18-DS                   20                          5
 6. 018/18-DS                   20                          5
 7. 003/20-DS/v                10                          5
 8. 017/20-DS                    30                         5
 9. 018/19-DS                    20                         5
 10. 009/18-DS                    20                         5
 11. 024/19-DS                    30                         5
 12. 017/19-DS/v                 30                         5
 13. 011/20-DS                    25                         5
 14. 010/20-DS                    25                         5
 15. 009/20-INI                   20                         5
 16. 003/19-INI                   35                         5
 17. 001/19-INI                   5                           5
 18. 015/20-INI                   10                         5
 19. 038/19-INT/v               20                         5
 20. 012/20-DS                    30                         5

                                                                                Prof. dr Halid Žigić

 

 

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Ispit obavljen 25.06.2021. godine

Ekologija i zaštita okoline

     broj indeksa                 broj poena                 ocjena

 1. 004/19-MF                     86                               9
 2. 005/19-MF                     87                               9
 3. 019/19-MF                     79                               8
 4. 011/20-MF                     80                               8
 5. 017/19-MF                     70                               7
 6. 003/19-MF                     84                               9
 7. 012/19-MF                     84                               9
 8. 008/19-MF                     68                               7
 9. 014/19-MF                     78                               8
 10. 015/19-MF                     68                               7

Ekologija i zaštita  sredine- Sanitarni inžinjering

      broj indeksa                  broj poena                ocjena

 1. 013/20-Si                           40                            5
 2. 017/20-Si                           56                            6
 3. 023/20-Si/v                        47                            5
 4. 035/19-Si                           48                            5