Rezultati ispita stomatološki materijali održanog 15.7 2021.godine
 
1. 016 -16/ st                35 BODOVA       5  NE ZADOVOLJAVA           F 
 
2  040-15/ ST                56 BODOVA       6  ZADOVOLJAVA                 E
 
3. 010-15 ST                 68 BODOVA       7  UOPSTENO DOBAR         D
 
4. 037 -16 ST                77 BODOVA       8  PROSJEČAN                       C
 
5. 044-16 ST                 95 BODOVA     10  IZUZETAN                         A