Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom- ispit obavljen 17.06.2021. godine

   broj indeksa              broj poena              ocjena

  1. 010/18-ST                   80                          8
  2. 009/17-ST                   60                          6
  3. 023/15-ST                   70                          7

 

Obavještenje za upis studenata u akademskoj 2021/22. godini


Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj 27. redovnoj sjednici održanoj dana 06.07.2021. godine dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2021/22. godini.