Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 27.09.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Upotreba statina u liječenju hiperlipidemijekandidata Deana Kopića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.09.2023. godine do 26.09.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-465-1/23 od 27.09.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 29.09.2023. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.