Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH organizuje polaganje pravosudnog ispita


Nakon uspješno organizovanog seminara za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH organizuje polaganje pravosudnog ispita po Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/19).

Ispit će biti održan početkom novembra 2023. godine u prostorijama Evropskog univerziteta Brčko distrikt. Tačan datum će biti naknadno utvrđen.

Pravosudni ispit je ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom. Pravosudni ispit se polaže nakon sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, propisanih zakonom i po prijavi zainteresovanog kandidata a nakon dobijanja rješenja o ispunjenosti uslova za polaganje pravosudnog ispita od strane Ministarstva pravde BiH.

Webometrics za 2023. godinu


Istraživačka grupa Cybermetrics Lab, koja pripada jednoj od najvećih javnih istraživačkih institucija – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), za 2023. godinu Evropski univerzitet Brčko distrikt je rangiran na 13. mjestu u BiH, dok je Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla rangiran na 12. mjestu.

Oba univerziteta su rangirana ispred brojnih javnih univerziteta.

Lista se može pronaći na službenoj web-stranici ove institucije na sljedećem linku: Bosnia and Herzegovina | Ranking Web of Universities: Webometrics ranks 30000 institutions.